17 Jan 2012

Sabtoe"Rumah adalah rasa, bukan tempat atau manusianya."

Sancta Ursula + WSATCC, 14 Januari 2012
.

No comments:

Post a Comment